W sprzęgłach membranowych łącznikiem jest pakiet blach metalowych połączonych ze sobą które przy braku podatności skrętnej zapewniają możliwość kompensacji odchyłek kątowych i osiowych a przy wykonaniu sprzęgła z dwoma pakietami również odchyłek promieniowych.

Są to sprzęgła bezobsługowe - nie wymagające smarowani, w całości wykonane z metalu, które mogą również pracować w wyższych temperaturach.

Powrót