Oferowane standardowo hamulce i zaciski są również wykonywane w różnych odmianach konstrukcyjnych uwzględniających określone wymagania użytkownika oraz przerabiane są istniejące już hamulce innych producentów w celu dopasowania ich do nowych potrzeb. Wykonywane są także nowe hamulce dopasowane ściśle do konstrukcji użytkownika spełniając jego indywidualne wymagania.

Powrót

  • Hamulec AHH-P ze zwalniakiem poziomym
  • Hamulec tarczowy AHH ciężarowy
  • Hamulec szynowy AHP
  • Modernizacja konstrukcji istniejącego hamulca na hamulec z napędem elektrycznym typu AHN
  • Hamulec ręczny AHR