ZACISK HAMULCOWY ZH-1

Moment hamowania wywoływany jest poprzez umieszczone w cylindrze hydraulicznym sprężyny. Po podaniu oleju hydraulicznego pod ciśnieniem następuje ściśnięcie sprężyn i rozchylenie ramion hamulca umożliwiając swobodny obrót tarczy hamulcowej.

ZACISK HAMULCOWY ZH-3

Zacisk hamulcowy ZH-1 wyposażony w hydrauliczny układ kompensacji zużycia okładzin.

ZACISK HAMULCOWY ZH-2M

Moment hamowania wywoływany jest poprzez umieszczony w cylindrze hydraulicznym pakiet sprężyn talerzowych. Po podaniu oleju hydraulicznego pod ciśnieniem następuje ściśnięcie sprężyn i przesuniecie tłoka i ruchomej szczęki a sprężyny zabudowane na korpusie powodują przesuniecie całego korpusu tak, że pomiędzy obiema szczekami z okładzinami ciernymi a tarczą hamulcową powstaje szczelina powietrzna. Korpus zacisku mocowany jest dwoma śrubami do płaszczyzny pionowej. Dostępne są również wykonania do mocowania na płaszczyźnie poziomej.

ZACISK HAMULCOWY AKTYWNY ZHA

Moment hamowania wywoływany jest poprzez olej hydrauliczny podawany pod ciśnieniem do cylindrów stanowiących część zacisków i zmieniając wartość jego ciśnienia można zmieniać wartość siły i momentu hamowania. Po spadku ciśnienia oleju zasilającego szczęki się rozchylają pod wpływem zabudowanych w nich sprężyn powrotnych umożliwiając swobodny obrót tarczy hamulcowej.

ZACISK HAMULCOWY RĘCZNY ZHR

Moment hamowania wywoływany jest mechanicznie poprzez, poprzez obrót korbą następuje zaciśniecie szczęk hamulcowych na tarczy hamulcowej. Stosowany jest do zablokowania unieruchomionego już układu napędowego lub do napinania łańcucha.

ZESPÓŁ HAMULCA TARCZOWEGO ZHT-1

Zespół Hamulca Tarczowego ZHT-1 składa się z agregatu hydraulicznego oraz z kilku podłączonych do niego zacisków hamulcowych ZH-1 (ilość zmienna zależnie od wymaganego momentu hamowania i średnicy tarcz hamulcowych). Zabudowane w zaciskach sprężyny powodują zaciskanie się szczęk na tarczy hamulcowej a podanie oleju pod ciśnieniem powoduje ich rozchylenie i umożliwia swobodny obrót tarczy hamulcowej. Zastosowanie jednego agregatu hydraulicznego zasilającego kilka zacisków umożliwia jednoczesne sterowanie ich procesem hamowania. W zależności od wersji agregatu możliwe jest hamowanie jednostopniowe szybkie bądź łagodne lub hamowanie 2-stopniowe z możliwością nastawy progu pomiędzy stopniami i możliwością ustalenia (poprzez podanie napięcia na odpowiedni elektrozawór) momentu rozpoczęcia 2 stopnia hamowania). Zaciski mogą być wyposażone w czujnik odhamowania i w czujnik zużycia okładzin informujący o konieczności przeprowadzenia regulacji zacisku bądź w przypadku osiągnięcia grubości minimalnej okładziny ciernej o konieczności jej wymiany. Agregat może być także wyposażony w progowy czujnik ciśnienia informujący o osiągnięciu (przekroczeniu) nastawionej na czujniku wartości ciśnienia (co może być pośrednio wykorzystywane również jako informacja o odhamowaniu zacisków).

ZESPÓŁ HAMULCA TARCZOWEGO ZHT-3

Zespół Hamulca tarczowego ZHT-3 jest przeznaczony do wyhamowania przenośnika w określonym (nastawionym przez obsługę w układzie sterowania) czasie, niezależnie od stopnia jego naładowania.

Składa się z agregatu hydraulicznego, zacisków ZH-3 (zaciski wyposażone w hydrauliczny układ kompensacji zużycia okładzin hamulcowych) oraz układu sterowania ATHamulec. Układ ten współpracuje z układem automatyki przenośnika taśmowego i umożliwia realizację procesu hamowania i odhamowania oraz kontroluje poprawność działania układu. Na podstawie aktualnej prędkości obrotowej tarczy hamulcowej i zadanego czasu hamowania tak steruje siłą hamowania aby czas hamowania niezależnie czy od tego czy przenośnik jest załadowany czy pusty był równy czasowi zadanemu przez obsługę.

Powrót