Hamulce szczękowe są przystosowane do współpracy z bębnami hamulcowymi na ich powierzchni zewnętrznej. Mogą być wyposażone w zwalniaki elektrohydrauliczne (w przypadku typów AHH, AHG, AHC, AHT) w zwalniaki elektromagnetyczne (typ AHM) bądź w napędy elektryczne (typ AHN).

HAMULEC SZCZĘKOWY ZE ZWALNIAKIEM ELEKTROHYDRAULICZNYM TYPU AHH, AHG

Moment hamowania jest wywoływany sprężyną zabudowaną w korpusie zwalniaka, która poprzez układ dźwigni powoduje dociskanie szczęk hamulcowych z okładzinami ciernymi do powierzchni ciernej bębna hamulcowego. Włączenie napięcia zasilającego zwalniak uruchamia silnik oraz pompę tłoczącą olej pod jego tłok, co powoduje ruch tłoka w górę i odhamowanie hamulca. Wyłączenie zasilania powoduje przesunięcie tłoka w dół (pod wpływem działania sprężyny) i zahamowanie hamulca. Wielkość momentu hamowania można regulować poprzez zmianę przełożenia hamulca na odpowiedniej dźwigni.

Hamulce szczękowe typu AHG są wyposażone w zwalniak przeciwwybuchowy przeznaczony do pracy w strefach zagrożonych wybuchem.

HAMULCE SZCZĘKOWE TRZYMAJĄCE TYPU AHT

Moment hamowania jest wywoływany przez siłę wysuwu tłoka zwalniaka. Włączenie napięcia zasilającego zwalniak uruchamia silnik i pompę tłoczącą olej pod tłok zwalniaka co powoduje ruch tłoka w górę i poprzez układ dźwigni powoduje dociskanie szczęk hamulcowych z okładzinami ciernymi do powierzchni ciernej bębna hamulcowego. Wyłączenie zasilania powoduje przesunięcie tłoka w dół (pod wpływem działania sprężyny) i odhamowanie hamulca. Wielkość momentu hamowania można regulować poprzez zmianę przełożenia hamulca na odpowiedniej dźwigni.

Hamulce szczękowe trzymające są głównie stosowane w napędach wentylatorów i innych maszyn pracujących w cyklu ciągłym, w których czas przestoju jest niewielki w stosunku do czasu pracy, a zadaniem hamulca jest zabezpieczyć maszynę przed przypadkowym obrotem lub „ciągiem wstecznym” w czasie przestojów i prac serwisowych.

HAMULCE SZCZĘKOWE CIĘŻAROWE TYPU AHC

Moment hamowania jest wywoływany przez siłę grawitacji obciążników umieszczonych na dźwigni, która powoduje dociskanie szczęk hamulcowych z okładzinami ciernymi do powierzchni ciernej bębna hamulcowego. Włączenie napięcia zasilającego zwalniak uruchamia silnik i pompę tłoczącą olej pod tłok zwalniaka co powoduje ruch tłoka w górę i odhamowanie hamulca. Wyłączenie zasilania powoduje przesunięcie tłoka w dół (pod wpływem działania obciążników) i zahamowanie hamulca. Wielkość momentu hamowania można regulować poprzez zmianę ilości obciążników umieszczonych na dźwigni. Hamulce szczękowe ciężarowe znajdują głównie zastosowanie w napędach wysięgników koparek i zwałowarek ograniczając niebezpieczeństwo spowodowane uszkodzeniem sprężyny w typowym hamulcu bądź jego niewłaściwej regulacji.

HAMULCE SZCZĘKOWE ZE ZWALNIAKIEM ELEKTROHYDRAULICZNYM TYPU AHM

Moment hamowania jest wywoływany sprężyną zabudowaną w układzie dźwigni, która powoduje dociskanie szczęk hamulcowych z okładzinami ciernymi do powierzchni ciernej bębna hamulcowego. Włączenie napięcia zasilającego zwalniak uruchamia elektromagnes i powoduje uniesienie tłoka w górę i odhamowanie hamulca. Wyłączenie zasilania powoduje przesunięcie tłoka w dół (pod wpływem działania sprężyny) i zahamowanie hamulca. Wielkość momentu hamowania można regulować poprzez zmianę ugięcia sprężyny.

Hamulce szczękowe typu AHM mogą być również wyposażone w zwalniak ognioszczelny przeznaczony do pracy w strefach zagrożonych wybuchem.

HAMULCE SZCZĘKOWE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM TYPU AHN

Moment hamowania jest wywoływany siłą wysuwu tłoka napędu elektrycznego. Ruch tłoka wywołujący zaciskanie lub luzowanie szczęk na bębnie hamulcowych następuje wyłącznie przy podanym napięciu zasilania na napęd elektryczny. Po zakończeniu cyklu hamowania bądź odhamowania napięcie jest wyłączane i hamulec pozostaje w tym stanie do czasu kolejnego włączenia napięcia w celu zmiany jego stanu. Brak jest samoczynnego powrotu tłoka przy zaniku napięcia. W przypadku braku napięcia istnieje możliwość ręcznego zahamowania bądź odhamowania za pomocą korby. Hamulce szczękowe z napędem elektrycznym stosowane w napędach wentylatorów i innych maszyn pracujących w cyklu ciągłym, w których czas przestoju jest niewielki w stosunku do czasu pracy a zadaniem hamulca jest zabezpieczyć maszynę przed przypadkowym obrotem lub „ciągiem wstecznym” w czasie przestojów i prac serwisowych bez konieczności zasilania napędu elektrycznego w tym czasie.

Powrót