Polityka jakości i zarządzania środowiskowego

FENA Sp. z o.o. - O firmie

Działalność Fabryki Elementów Napędowych „FENA” Sp. z o.o. od początku jej istnienia ukierunkowana jest na pełne zaspokajanie potrzeb i wymagań klientów oraz służenie im radą i doświadczeniem w zakresie projektowanych i produkowanych elementów budowy maszyn, a w szczególności sprzęgieł i hamulców dla szerokich zastosowań przemysłowych.

Zaufanie i zadowolenie naszych klientów, dostawców, pracowników i innych partnerów strategicznych lub handlowych, zdobywane w trakcie naszej  kilkudziesięcioletniej działalności, stanowi dla Zarządu i pracowników Fabryki Elementów Napędowych „FENA” Sp. z o.o. najwyższą wartość. Fundamentem tego zaufania są nasze zobowiązania do:

 • ciągłego doskonalenia  jakości wyrobów
 • profesjonalnej obsługi klienta
 • spełnienia mających zastosowanie do naszej działalności wymagań prawnych i innych.

Ze względu na fakt, iż jesteśmy firmą wywodzącą się z silnie uprzemysłowionego regionu Górnego Śląska, zagadnienia ochrony środowiska naturalnego są nam szczególnie bliskie. Dlatego też stawiamy sobie za cel ograniczenie wpływu naszej działalności na środowisko, poprzez stałe doskonalenie technologii i organizacji produkcji oraz zobowiązujemy się do:

 • zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska
 • ciągłej poprawy środowiskowych efektów działalności.

Ponadto deklarujemy:

 • ciągłe doskonalenie skuteczności naszego zintegrowanego systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego, zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001, ISO 14001 oraz z wymaganiami normy PN-EN 80079-34, dla projektowania, produkcji i sprzedaży wyrobów Ex, przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
 • współpracę z klientami opartą na zasadzie zaufania i obopólnych korzyści
 • monitorowanie potrzeb i potencjalnych oczekiwań odbiorców
 • dobór wykwalifikowanej kadry i stałe podnoszenie jej kwalifikacji
 • kształtowanie przekonania, że za jakość i wpływ na środowisko odpowiada każdy pracownik firmy
 • odpowiedni dobór dostawców zapewniający spełnienie wymagań jakości i ochrony środowiska
 • ciągłe doskonalenie realizowanych procesów i wytwarzanych wyrobów w sposób przyjazny dla środowiska i pozwalający  osiągać coraz wyższy poziom zadowolenia klientów.

Zarząd Fabryki Elementów Napędowych „FENA” Sp. z o.o. zapewnia, że zobowiązania zawarte w „Polityce jakości i zarządzania środowiskowego” są znane, rozumiane i realizowane we wszystkich komórkach i obszarach działalności naszego przedsiębiorstwa oraz zakomunikowane stronom zainteresowanym.

Świętochłowice, 01.11.2022 r.

Prezes Zarządu
Aleksandra Krzyżowska

Podziel się: