Metalowe sprzęgła podatne skrętnie MSPS

Zasada działania metalowego sprzęgła podatnego skrętnie polega na tym, że roboczy moment obrotowy oddziałuje na stronę czynną sprzęgła bezpośrednio poprzez wał, a następnie przekazywany jest na tuleję przesuwną za pomocą wielozwojowego mechanizmu gwintowego. Wzrastająca wartość momentu powoduje obrót wału względem tulei, a zarazem i obudowy sprzęgła. Powstająca siła osiowa w mechanizmie gwintowym zapoczątkowuje ruch posuwisty tulei wzdłuż osi wału (osi sprzęgła). Ograniczenie ruchu tulei tylko do posuwistego zrealizowane jest przez ruchowe połączenie wielowypustowe wykonane między tuleją i obudową sprzęgła. Ruch posuwisty tulei przesuwnej powoduje jednocześnie ściskanie, odpowiednio dobranego do założonej charakterystyki sprzęgła, zestaw sprężyn talerzowych. Ściskanie sprężyn powoduje wytworzenie wewnętrznej siły odkształcenia sprężystego tego zestawu sprężyn. Siła ta w każdym chwilowym ustalonym położeniu tulei przesuwnej równoważy siłę osiową powstającą w mechanizmie gwintowym, która jest wynikiem działania zewnętrznego momentu roboczego. Zaistniałą równowagę sił
w mechanizmie gwintowym sprzęgła, zdefiniowaną chwilowym, ustalonym położeniem tulei przesuwnej względem wału i obudowy, definiuje także kąt względnego obrotu członów sprzęgła – czynnego i biernego, przy którym to kącie następuje „przeniesienie” chwilowej wartości momentu roboczego ze strony czynnej na bierną sprzęgła. Kąt ten może dochodzić nawet do kilkuset stopni. Każde chwilowe przeciążenie napędu momentem roboczym powoduje dodatkowe ściskanie elementów sprężystych sprzęgła, a zmniejszenie obciążania ich odprężanie. Po całkowitym odciążeniu układu napędowego tuleja przesuwna, naciskana przez odprężający się zestaw sprężyny, wraca do położenia początkowego ustalonego konstrukcyjnie względem osi wału sprzęgła.

Zastosowanie:

  • maszyny, których obciążenie ma charakter dynamiczny (np. przenośniki zgrzebłowe, kruszarki itp.) zarówno podczas rozruchu jak i podczas pracy ustalonej,
  • maszyny, charakteryzujące się znacznym momentem obrotowym obciążającym układ napędowy podczas rozruchu (tzw. „ciężki rozruch”),
  • przy znacznych przeciążeniach układów napędowych

Sprzęgło jest dobierane do parametrów maszyny, w której ma być zastosowane i projektowane indywidualnie na podstawie uzgodnień z klientem.

FENA Sp. z o.o. - Metalowe sprzęgła podatne skrętnie MSPS

Masz pytania, potrzebujesz wyceny?

Klikając w przycisk WYŚLIJ wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Fabrykę Elementów Napędowych FENA Sp. z o. o. danych osobowych zawartych w formularzu, dla celów przesyłania ofert handlowych oraz innych informacji o charakterze marketingowym (zgodnie z przepisami „Ustawy o ochronie danych osobowych” z dn. 29.10.1997 r.). Fabryka Elementów Napędowych FENA Sp. z o.o. zapewnia, że dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim. Użytkownicy mają prawo do wglądu, do podanych przez siebie danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia. Formularz korzysta z zabezpieczenia reCAPTCHA. Prywatność - Warunki.

Podziel się: