ZALETY:
  • Sprzęgło ogranicza wartość przenoszonego momentu obrotowego do wartości bezpiecznej - w przypadku przekroczenia nastawionego momentu poślizgowego następuje poślizg na okładzinach ciernych
  • Wartość momentu poślizgowego regulowana jest poprzez dokręcanie lub odkręcanie nakrętki regulacyjnej, powodującej zmianę ugięcia sprężyny dociskowej i w związku z tym zmianę momentu tarcia na okładzinach (moment poślizgowy powinien być mniejszy od momentu niebezpiecznego dla maszyny a odpowiednio większy od momentu nominalnego, aby nie następował poślizg przy normalnych, przewidzianych w cyklu pracy przekroczeniach momentu nominalnego, np. w przypadku rozruchu. W przypadku przeciążenia maszyny, które nie ustępuje samoczynnie, należy przewidzieć układ wyłączania automatycznego napędu lub natychmiastowego przez obsługę)
  • W sprzęgle APMX zastosowano dodatkowo wkładkę elastyczną typu ASN, dzięki czemu posiada ono zdolność tłumienia drgań skrętnych oraz kompensuje błędy niewspółosiowości łączonych czopów

ZASTOSOWANIE:
napędy (łańcuchowe, zębate, pasowe), przenośniki taśmowe, kombajny węgłowe, strugi węglowe, koparko-zwałowarki, inne maszyny i urządzenia

MOMENT POŚLIZGOWY: 50 ÷ 2 100 Nm (zakres podstawowy)

Powrót