Opracowanie innowacyjnych przenośników zgrzebłowych o zwiększonej podatności rozruchowej i trwałości eksploatacyjnej
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego