Hamulce tarczowe ze zwalniakami elektrohydraulicznymi typu ZE są przystosowane do współpracy z tarczami na ich powierzchni bocznej. Moment hamowania jest wywoływany sprężyną zabudowaną w korpusie, która poprzez układ dźwigni powoduje dociskanie szczęk z okładzinami ciernymi do powierzchni ciernej tarczy hamulcowej.

Hamulce tarczowe określonej wielkości mogą współpracować z tarczami hamulcowymi o różnych średnicach i mogą być również stosowane parami na jednej tarczy.

Włączenie napięcia zasilającego zwalniak uruchamia silnik i pompę tłoczącą olej pod tłok zwalniaka co powoduje ruch tłoka w górę i odhamowanie hamulca. Wyłączenie zasilania powoduje przesunięcie tłoka w dół (pod wpływem działania sprężyny zabudowanej w zwalniaku) i zahamowanie hamulca.

Szybkość opadania bądź podnoszenia tłoka można regulować poprzez zastosowanie zaworu opóźniającego opadanie bądź podnoszenie tłoka.

Hamulce tarczowe typu ATG są wyposażone w zwalniak przeciwwybuchowy i są przeznaczone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem.

Powrót