Łącznik elastyczny został tak zaprojektowany i wykonany aby sprzęgło podatne przenosiło duże obciążenia przy stosunkowo niewielkich gabarytach i zwartej budowie. Są to sprzęgła bezoobsługowe i podatne skrętnie, które przenoszą wysokie momenty obrotowe oraz kompensują w pewnym zakresie odchyłki położenia łączonych czopów. Proponujemy trzy odmiany tych sprzęgieł SEK, FENEX oraz ABF, które przeznaczone są do napędów różnych mocy.

ZALETY:
  • Przenoszą wysokie momenty obrotowe przy niewielkich gabarytach
  • Tłumią drgania i kompensują odchyłki położenia łączonych czopów
  • Bezobsługowe
  • Podatne skrętnie

MOMENT NOMINALNY: 150 ÷ 100 000 Nm (zakres podstawowy)

Pozostałe sprzęgła elastyczne

Powrót

ODMIANY:

  • Sprzęgła podatne SEK
  • Sprzęgła podatne FENEX
  • Sprzęgła podatne ABF
  • Sprzęgła podatne NPX